سنگاپوری‌های والنسیا تنهاتر شدند


خبرگزاری فارس: گارسیا پیتارچ پس از استعفای پراندلی یکی از مدافعان مالکان سنگاپوری والنسیا بود اما او هم طاقتش تمام شد و استعفا کرد.
 سنگاپوری‌های والنسیا تنهاتر شدند
 

پیتارچ نه تنها والنسیای بحران زده را با این کار تنها گذاشت بلکه در اقدامی توهین آمیز و معنادار مالکان آسیایی والنسیا را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. او نامه استعفای خود را به جای تقدیم به مدیرعامل یا مالک باشگاه به خبرگزاری افه اسپانیا تقدیم کرد و در خط پایانی آن نیز نوشت: مهم مردم هستند که بدانند من دیگر مدیر ورزشی والنسیا نیستم. بقیه دیگر اهمیتی ندارند.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE