غیربومی‌ترین اتلتیکو برابر اسپانیایی‌ترین مادرید تاریخ


خبرگزاری فارس: تیم فوتبال رئال مادرید به استناد مدارک تاریخی یکی از بومی‌ترین ترکیب‌های خود را روانه میدان خواهد کرد تا برابر اتلتیکومادرید خطرناک و مدعی صف آرایی کنند. تا به حال سابقه نداشته که این همه ستاره اسپانیایی و مادریدی در ترکیب رئال مادرید حضور داشته باشند. هر چند ستارگان غیر بومی فرانسوی و ولزی و پرتغالی رئال مادرید هسته مرکزی قدرت در مادرید را تشکیل می‌دهند.

رئال مادرید در این فصل بیش از ۵۰ بازیکن جوان را پرورش داده و با استناد به گزارش وب سایت رسمی این باشگاه تمامی این ۵۰ مادریدی و پرورش یافته در آکادمی رئال مادرید آماده بازی کردن در تیم اصلی رئال مادرید هستند و این در حالی است که اتلتیکومادرید امسال تنها ۱۶ بازیکن از آکادمی خود به تیم دوم بزرگسالان تحویل داده که البته دیگو سیمئونه هیچکدام از آنها را برای تیم اصلی خود انتخاب نکرده است. ترافیک ستارگان غیر بومی در اتلتیکومادرید به شدت به چشم می خورد و فدراسیون فوتبال اسپانیا از عملکرد این باشگاه بزرگ مادریدی در راستای تعهدات بومی سازی و توجه به استعدادهای جوان اسپانیایی راضی نیست.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE