کیوسک؛ قسمت دوم نبرد استمفورد بریج


وبسایت نود: روزنامه های امروز انگلیس به بازی حساس شنبه شب تیم های چلسی و تاتنهام پرداختند.
کیوسک؛ قسمت دوم نبرد استمفورد بریج
سان
قسمت دوم نبرد بریج
کونته: وارد جنگ نشوید
پوچتینو از درگیری بدش نمی آید
ونگر: به دنبال تمدید قرارداد ویلشر هستیم

کیوسک؛ قسمت دوم نبرد استمفورد بریج
اکسپرس
وقت صلح است
عذرخواهی پوچتینو از مربی چلسی به خاطر اتفاقات بازی گذشته در استمفورد بریج
و جنگ
درگیری لفظی همیلتون و روزبرگ به اوج رسید

کیوسک؛ قسمت دوم نبرد استمفورد بریج
میرور
تبرئه شده
کاپیتان قانون شکنی نکرده بود
رونی بازوبند کاپیتانی انگلیس را حفظ می کند
ساوت گیت قوانین انضباطی جدیدی وضع نمی کند
مذاکرات صلح پوچ؛ سرمربی تاتنهام برای جلوگیری از درگیری دوباره با باشگاه چسی صحبت کردLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE