کیوسک؛ جای خالی کوتینیو را پر می کنیم!


وبسایت نود: روزنامه های امروز انگلیس از احتمال محرومیت دو جلسه ای ژوزه مورینیو توسط اتحادیه فوتبال انگلیس پرداختند.
کیوسک؛ جای خالی کوتینیو را پر می کنیم!
میرور
ما جای خالی تو را پر می کنیم
کلوپ از موفقیت تیمش بدون کوتینیو اطمینان دارد
سرمربی لیورپول به شاگردانش گفته بدون کوتینیو هم می توانند جام ببرند
پولیس به پرداخت جریمه نقدی به باشگاه سابقش محکوم شد
احتمال محرومیت دو جلسه ای مورینیو

کیوسک؛ جای خالی کوتینیو را پر می کنیم!
سان
میکل را می خواهم
سرمربی منچستر یونایتد به دنبال جذب جان اوبی میکل
مورینیو توسط اتحادیه متهم شد، احتمال محرومیت دو جلسه ای مربی یونایتد
دروغگو
پولیس به پرداخت ۳،۷ میلیون به کریستال پالاس محکوم شد
هزینه این مربی می تواند به ۶ میلیون برسد
ساوت گیت چهارشنبه رسما سرمربی دائمی انگلیس می شودLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE