عذرخواهی مدیرعامل والنسیا از هواداران


کاپ: والنسیا در سال ۲۰۱۶ عملکرد کابوس واری داشته و نتایج بسیار بدی کسب کرده است. لی هون چان، مدیرعامل این باشگاه در پیامی ویدئویی خطاب به هواداران این تیم گفت: 
می خواهم از هوادارانمان بابت فصل بدی که داشتیم عذرخواهی کنم. از اشتباهاتمان درس خواهیم گرفت. باید سخت تلاش کنیم تا راه حلی برای بیرون آمدن از این وضعیت پیدا کنیم. امید دارم که سال جدید، سال بهتری خواهد بود. همچنین می خواهم برای والنسیایی ها سال نوی خوبی آرزو کنم و امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشند.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE