دین محمدی: چرا خبر فروشی می‌کنند؟


ایران ورزشی: اختلاف منصوریان و رحمتی کاملا علنی شده است. سیروس دین‌محمدی مربی سابق استقلال در این زمینه می‌گوید: «این حاشیه‌ها به استقلال لطمه می‌زند و کادرفنی نباید اجازه بدهد که این حاشیه‌ها ایجاد شود. اگر سرمربی استقلال تصمیم گرفته تا یک بازیکن را نیمکت نشین کند، این موضوع نباید از سوی او جنجالی شود. رحمتی نیز یک بازیکن مانند دیگر بازیکنان است و نباید نیمکت نشینی او در یک بازی را تا این اندازه بزرگ کرد.»
این مربی درباره انتشار پیامک مهدی رحمتی به اعضای کادرفنی و اتفاقات رخ داده میان آنها، می‌گوید: «استقلال یک خانواده است و نباید اعضای کادرفنی این اخبار را رسانه‌ای کنند. نباید اعضای کادرفنی پیراهن استقلال را به یک خبر بفروشند زیرا آنها وظیفه دارند برای تیم فضای امن و آرام ایجاد کنند تا استقلال در مسیر موفقیت قرار بگیرد. کادرفنی استقلال باید خود را کنترل کنند. در استقلال اگر یک نفر عطسه کند، همه متوجه می‌شوند و به همین دلیل باید بسیار محتاطانه رفتار کرد. اگر اتفاقی در تیم رخ داده، باید اعضای تیم همگی به جمع بندی برسند و اینکه این موضوعات در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باعث لطمه خوردن استقلال است.»LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE