پیوس: سودجو‌ها را کنار بگذارید آقای طاهری


خبرآنلاین: فرشاد پیوس پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در مصاحبه ای که با روزنامه گل انجام داده است در مورد مدیریت باشگاه پرسپولیس نکات قابل تاملی را بیان کرده. پیوس گفته است که “طاهری باید افراد سودجو را از اطراف خود کنار بگذارد.” طاهری ای که این روزها همه از عملکردش در پرسپولیس رضایت دارند و اعضای هیئت مدیره باشگاه سخت در تلاشند تا مجوز ادامه فعالیت او را از وزارت ورزش دریافت کنند. باید دید منظور پیوس از افراد سودجویی که در باشگاه پرسپولیس حضور دارند دقیقا کیست؟

ضمن این که پیوس در بخش دیگری از گفت و گوی خود به کشف استعدادی به نام شایان مصلح اشاره کرده است که او را هم پا و هم ردیف محمد انصاری مدافع موفق سرخ ها می داند.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE