اینیستا: تمدید یا عدم تمدید قرارداد دست من نیست


خبرگزاری فارس: آندرس اینیستا که عدم تمدید قراردادش هواداران بارسلونا را به شدت نگران کرده است، با سخنان شب گذشته خود در ضیافت شام باشگاه خیال همه را راحت کرد و آرامش را به اردوی آسولگرانا بازگرداند.

اینیستا در این خصوص گفت: تمدید یا عدم تمدید قرارداد که دست من نیست، دست هواداران است. در رسانه‌ها طوری عنوان شده که گویا من بر سر دوراهی ماندن یا رفتن ایستاده‌ام، دو راهی وجود ندارد. من یک راه بیشتر پیش روی خود ندارم و آن ماندن در بارسلونا است.

اینیستا درباره پیشنهاد نجومی از چین نیز گفت: البته پیشنهاد عجیبی بود و هیچ بازیکنی از افزایش ثروت خود ناراحت نمی‌شود اما همه چیز را نمی‌شود با پول خرید، پیراهن بارسلونا برای من آنقدر ارزش دارد که چین یا هر کشور دیگری توان خریدن آن را ندارد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE