کیوسک؛ آتش بازی در آنفیلد


وبسایت نود: روزنامه های امروز انگلیس به استقبال بازی حساس شنبه شب تیم های لیورپول و منچستر سیتی رفتند.
کیوسک؛ آتش بازی در آنفیلد
میرور
بیایید جشن را شروع کنیم
کلوپ: شکست سیتی بهترین روش برای اغاز سل نو است
ونگر: چلسی شانس اول قهرمانی است

کیوسک؛ آتش بازی در آنفیلد
اکسپرس
بیایید جشن بگیریم
کلوپ: آتش بازی آغاز سال نو در آنفیلد برگزار می شود
به احترام سر اندی برخیزید، اعطای لقب سر به ماری
آلاردایس: پیشنهاد سرسام آور چینی ها را رد کردم
فرار اورتون از شکست در خانه هال با گل بارکلی

کیوسک؛ آتش بازی در آنفیلد
سان
مثل هیولا
پپ: رحیم طلسم آنفیلد را می شکند
ونگر: حیرت آور خواهد بود اگر چلسی رکورد ما را بکشندLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE