کیوسک؛ ما خیانت نکردیم


وبسایت نود: تیتر روزنامه های ورزشی روز یکشنبه انگلیس از نظرتان می گذرد.
 روزنامه های امروز به ادامه حواشی اخراج رانیری از لسترسیتی پرداختند.
کیوسک؛ ما خیانت نکردیم
دیلی استار
تماشای موسی
موسی دمبله زیر ذره بین منچستریونایتد و چلسی
اشمایکل: بازیکنان لستر به رانیری خیانت نکردند
آمادگی نایجل پیرسون برای بازگشت به لستر

کیوسک؛ ما خیانت نکردیم
اکسپرس
شگفت آور
تمجید کونته از سسک پس از صدرنشینی با ۱۱ امتیاز اختلاف
رونی در صورت قهرمانی منچستر جام اتحادیه را بالای سر می برد
تماس مورینیو با نیمار برای پیوستن به یونایتد
اشمایکل: ما از پشت به رانیری خنجر نزدیم

کیوسک؛ ما خیانت نکردیم
دیلی میل
فرصت مانچینی
مانچینی و هیدینک بخت های نخست جانشینی رانیری
بازیکنان لستر هرگونه نقش در برکناری رانیری را انکار کردند
چلسی ۳-۱ سوانزی؛ افزایش اختلاف در صدر با گلزنی سسک در سیصدمین بازی خودش در لیگ جزیرهLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE