قاضی: کناره‌گیری نفت از لیگ برتر خوب نیست


خبرگزاری فارس: محمد قاضی در مورد جلسه بازیکنان و مربیان نفت در فدراسیون فوتبال و اینکه خروجی این جلسه چه بود گفت: از صبح جلسه داشتیم و صحبت‌های خوبی هم انجام شد. البته بحث کناره‌گیری نفت از لیگ برتر خوب نیست؛ چراکه بقیه تیم‌ها ناراحت می‌شوند.

وی ادامه داد: قرار است یکی، دو روز آینده مشخص شود که چه میزان پول قرار است به باشگاه نفت واریز شود و تکلیف ما هم معلوم خواهد شد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE