مصوبه جدید ضد آرامش استقلال در هیات مدیره!


خبرآنلاین: تعدادی از اعضای هیات مدیره استقلال رابطه گرمی با منثوریان ندارند. در حقیقت اگر اصرار وزیر ورزش و ایستادگی رضا افتخاری نبود او هفته ها قبل از تیم کنار گذاشته شده بود. حسن زمانی که این اختلاف را علنی کرده است.
 
پیشتر مواضع گرفته شده از سوی شهاب جهانیان و مذاکراتش با افراد مختلف رسانه ای شده بود . مسعود معینی هم که سال هاست با منصوریان چالش دارند. حالا قرار شده آنها منصوریان را به خاطر مصاحبه درباره بی پولی تیم جریمه ۲۰ درصدی کنند. البته افتخاری گفته این جریمه را امضا نمی کند. سلطانی فر راسا به زمانی برای مصاحبه هایش به او زنگ زد و هشدار داد و حالا باید دید این اتفاق بار دیگر در استقلال بحران می سازد؟LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE