تعریف اسطوره میلان از دوناروما


ورزش سه: پائولو مالدینی، اسطوره باشگاه میلان، معتقد است لوئیجی دوناروما از آن استعدادهایی است که هر ۲۰ سال یک بار ظهور می کنند.​​​​​​​
 دوناروما از دو سال قبل و زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، به دروازه بان اول میلان تبدیل شد و اکنون مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی قرار دارد.
 
در حالی که میلانی ها سخت به دنبال تمدید قرارداد این بازیکن هستند، گفته می شود هر دو تیم شهر منچستر قصد دارند این بازیکن را به خدمت بگیرند.
 
مالدینی به خبرنگاران گفت:” بازیکنی مانند دوناروما هر ۲۰ سال یک بار ظهور می کند. از زمانی که او تنها ۱۲ سال داشت، خیلی ها در مورد او صحبت می کردند. او یک استعداد ناب است.”LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE