مورینیو: رابطه من و لوکاکو همیشه خوب بوده استوبسایت نود: لوکاکو که در زمان حضورش در چلسی فرصت زیادی برای خودنمایی در ترکیب تیم مورینیو پیدا نکرد، حالا بار دیگر با سرمربی پرتغالی همکاری خواهد کرد. مورینیو درباره جذب لوکاکو همکاری دوباره با این مهاجم بلژیکی چنین گفته است:
 
لوکاکو را همه می شناسند و از ویژگی های او آگاه هستند. او بازیکنی چندبعدی نیست، لوکاکو یک مهاجم است، مهاجمی که می تواند گل های زیادی به ثمر برساند. دلیل این که جذب لوکاکو سخت بود، عملکرد او در لیگ برتر بوده است. درست است مهاجمان زیادی در دنیای فوتبال حضور دارند که می توانند گل های زیادی به ثمر برسانند ولی لیگ برتر متفاوت است، لیگ برتر شرایط خاص خودش را دارد و معمولاً اکثر بازیکنان برای وفق یافتن با لیگ جزیره به زمان نیاز دارند، اما لوکاکو در طی ۴-۵ فصل گذشته در این لیگ حضور داشته و گلزنی کرده است.

من در جریان مذاکره با او وارد نشدم، وودوارد و مدیر برنامه اش در جریان امور بودند، فقط وقتی اوضاع در حال نهایی شدن بود، با او تماس گرفتم تا به لوکاکو بگویم که به عضوی مهم در ترکیب تیمم بدل خواهد شد. درست است که در چند ماه همکاری مان در کنار یکدیگر، اوضاع خیلی خوب پیش نرفت ولی همیشه حتی در زمان حضور او در اورتون، رابطه خوبی با هم داشتیم. او آدم باهوشی است و حالا دوباره با هم کار خواهیم کرد و مطمئنم این بار نتیجه خواهد داد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE