نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین


خبرگزاری تسنیم: راجر فدرر با برتری ۳ بر صفر بر مارین چیلیچ کروات علاوه بر کسب هشتمین قهرمانی در رقابت‌های تنیس گرنداسلم ویمبلدون (معتبرترین گرنداسلم سالانه تنیس) به تنهایی پرافتخارترین تنیسور تاریخ این رقابت‌ها نام گرفت و نوزدهمین گرنداسلم دوران حرفه‌ای خودش را به خانه برد.

فدرر پس از قهرمانی در استرالیا بار دیگر در ویمبلدون جام را بالای سر برد تا نشان دهد اسطوره تکرارناپذیر این رشته است.

در زیر تصاویر از دیدار فینال تنیس ویمبلدون و قهرمانی فدرر را ببینید:
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 
 
نوزدهمین قهرمانی فدرر از دریچه دوربین 


LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE