عنایتی: آقا سهراب ممنون، بر نمی‌گردمورزش سه: بعد از این که مدیران باشگاه پدیده پیش از آغاز فصل به رضا عنایتی پیشنهاد بازگشت به میادین را داده بودند، حالا سهراب بختیاری زاده، سرمربی جدید صبا به او پیشنهاد داده است که دوباره به میادین برگردد و برای این تیم بازی کند.

رضا عنایتی در واکنش به این پیشنهاد به خبرنگار ما گفت: من از مسئولان پدیده و البته سهراب بختیاری زاده برای اعتمادشان ممنون هستم. تصمیم من برای خداحافظی از فوتبال قطعی است و دیگر تصمیمی برای بازگشت ندارم چرا که فکر می کنم دیگر وقت کنار گذاشتن فوتبال رسیده است.

او ادامه داد: زمانی که تصمیم گرفتم از فوتبال خداحافظی کنم، تصمیمم قطعی بود و حالا دیگر دوست ندارم به فوتبال برگردم چون فکر می کنم وقت آن رسیده است که تجربیات خود را در اختیار بازیکنان دیگر قرار بدهم.

کاپیتان سابق استقلال در مورد زمان ورودش به دوران مربیگری هم گفت: دوست دارم با قدرت این عرصه را شروع کنم. نمی خواهم تصور مردم از من در دوران بازی خراب شود. هنوز اطلاعات من برای مربیگری کافی نیست و باید چند دوره بروم. عجله ای برای مربیگری ندارم و باید با قدرت کارم را شروع کنم.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE