ناظم‌الشریعه: اسامی تیم ملی را به ساکت تحویل دادیمخبرگزاری فارس: سید محمد ناظم‌الشریعه در مورد ارسال اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال برای بازی های داخل سالن آسیا به کمیته ملی المپیک اظهار داشت:طبق درخواستی که فدراسیون از ما داشت برای ارسال اسامی تیم ملی تا روز یکشنبه فرصت داشتیم.

وی در ادامه گفت: طبق قانون، ما زیر نظر فدراسیون فوتبال هستیم و اسامی را به جای اینکه روز یکشنبه اعلام کنیم در روز شنبه اول وقت اداری اسامی بازیکنان را تحویل ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال دادیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: در حال حاضر تیم ملی هیچ مشکلی مبنی بر ارسال اسامی بازیکنان به کمیته ملی المپیک ندارد و لیست نهایی خود را تحویل داده‌ایم.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE