عمر السوما هم مورد حمله منتقدان قرار گرفتورزش سه: عمر السوما مهاجم سوری تیم الاهلی که در بازی رفت موفق به گلزنی شده بود و همچنین در دیدار ایران-سوریه توانسته بود روی دو گل تیمش نقش داشته باشد، روز گذشته عملکرد ناامید کننده ای را از خود به نمایش گذاشت.

سوما هیچگاه نتوانست در طول ٩٠ دقیقه خود را در موقعیت عالی قرار دهد، این بازی ضعیف باعث شد تا منتقدان الاهلی، به او نیز رحم نکنند.

سوما که در سه فصل اخیر آقای گل لیگ عربستان شده، انتظار چنین انتقاداتی را نداشته و امیدوار است تا با گلزنی در لیگ عربستان این ناکامی را به فراموشی بسپارد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE