لئوناردو: نیمار شخصیتی کاریزماتیک داردایسنا: ‌به نقل از اکیپ، نیمار در تابستان سال جاری بود که با ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا جدا شد و پاری ‌سن‌ ژرمن را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد. لئوناردو، ستاره سابق تیم‌ ‌ملی فوتبال برزیل که به عنوان مدیر ورزشی در پاری ‌سن‌ ژرمن هم فعالیت کرد به ستایش از نیمار پرداخت و او را به ستارهای سینما تشبیه کرد.

او گفت‌: نیمار بازیکن بسیار بزرگی است. او شخصیتی کاریزماتیک دارد و شبیه به ستاره‌های سینما است.

لئوناردو که در آنتالیا ‌اسپور ترکیه فعالیت می‌کند، ادامه‌ داد: از سال ۲۰۱۱ پاری ‌سن‌ ژرمن دوست داشت نیمار را جذب کند و مذاکرات خود را با این  بازیکن شروع کردیم. آینده درخشانی برای نیمار متصور بودیم اما  او قصد جدایی از سانتوس را در آن زمان نداشت و تا سال ۲۰۱۴ این تیم را ترک نکرد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE