اولین طلای وزنه برداری جهان به ویتنام رسیدایسنا: در دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۷ که در آناهیم آمریکا در حال برگزاری است، وزنه برداران دسته ۵۶ کیلوگرم به رقابت پرداختند و اولین مدال طلای مجموع نیز به ویتنام رسید.
در این وزن و در غیاب کشورهای مدعی چین وکره شمالی، کیم تاچ توان از ویتنام  دارنده دو برنز و یک نقره جهان، این بار مدال طلا جهان را به دست آورد.
نکته جالب در این وزن این بود که وزنه بردار  تایلند با هدایت ایوان گارچف بلغاری که قبل از المپیک به عنوان مشاور در ایران فعالیت داشت، مدال نقره دوضرب و برنز مجموع را گرفت.
نتایج دسته ۵۶ کیلوگرم:
۱- کیم تاچ توان از ویتنام با رکورد ۱۲۶ یک ضرب، ۱۵۳ دوضرب و مجموع ۲۷۹ کیلوگرم ( ۳ مدال طلا)
۲-تران توان از ویتنام با رکورد ۱۱۹ یک ضرب، ۱۵۱ دوضرب و مجموع ۲۷۰ کیلوگرم ( ۲ مدال نقره. یکضرب و مجموع و برنز دوضرب)
۳-ویتون مینگمون از تایلند با رکورد ۱۱۵ یک ضرب، ۱۵۲ دوضرب و  مجموع ۲۶۷کیلوگرم ( نقره دوضرب و برنزمجموع)
.
۵- جوزه براچی از اسپانیا با رکورد ۱۱۸ یکضرب، ۱۴۰ دوضرب و مجموع ۲۵۸ کیلوگرم ( برنز یک ضرب)LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE