طلب خارجی‌های پرسپولیس چطور پرداخت می‌شود؟خبرگزاری میزان: چند روز پیش اعلام شده که باشگاه پرسپولیس قرار است طلب بازیکنان  و مربیان خارجی خود را پرداخت کند.

از آنجایی که باشگاه نمی‌توان دلار را به حساب بازیکنان و مربیان خارجی واریز کند قرار است بازیکنان و مربیان با حضور در باشگاه پرسپولیس طلب خود را به صورت دستی دریافت کنند.

قرار شده بعد از پرداخت طلب‌ها از خارجی‌ها رسید گرفته شود تا در آینده ادعایی در این باره نداشته باشند.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE