غیر رسمی؛ لوکاس مورا به تاتنهام پیوست


طرفداری: گفتگوهای تاتنهام با پاری سن ژرمن نتیجه داد و این باشگاه لندنی موفق شده است موافقت PSG را برای به خدمت گیری لوکاس مورا جلب کند.
به گزارش اسکای، تاتنهام برای این انتقال ۲۵ میلیون پوند می پردازد و مورا پس از توافق بر سر جزییات قرارداد، در آزمایش های پزشکی اسپرز شرکت خواهد کرد. 
غیر رسمی؛ لوکاس مورا به تاتنهام پیوست
گفتنی است که وینگر نیمکت نشین پاریسی ها، در ابتدای زمستان مد نظر منچستریونایتد هم قرار داشت ولی در نهایت بنابر شواهد، راهی تیم دیگری در انگلستان خواهد شد. LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE