ربروف، آب را به روی بازیکن ایران بست!ورزش سه: یکی از عجایب دیدار تیم های تراکتورسازی ایران و الاهلی عربستان در دقیقه ۷۰ اتفاق افتاد. دقیقه ای که دانیال اسماعیلی فر با سرمربی تیم عربستانی درگیری لفظی پیدا کرد.
جریان از این قرار است که با توجه به دوندگی بازیکن تراکتوری ها و هوای شرجی مسقط، دانیال اسماعیلی فر در دقیقه ۷۰ بازی احساس تشنگی کرد و به همین دلیل خود را به اولین بطری آب کنار زمین که از قضا در قسمت محوطه فنی تیم عربستانی بود رساند و با برداشتن بطری آبی سعی در از بین بردن عطش خود داشت که در این هنگام با اعتراض شدید ربروف روبرو شد. سرمربی الاهلی معتقد بود اسماعیلی فر باید برود و از سمت نیمکت تیم خود بطری آب بردارد و نباید از ذخیره آب عربستانی ها استفاده کند! اتفاقی که تعریف کردن آن شاید شوخی به نظر برسد اما در زمین السیب مسقط واقعا اتفاق افتاد و دستمایه درگیری لفظی هافبک جوان تراکتوری ها و سرمربی الاهلی شد.LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE