ترفند کی‌روش برای رویارویی با شیرهای اطلس


خبرگزاری فارس: روزنامه «المنتخب» مراکش خبر داد که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران تصمیم گرفته است ۵ دیدار تدارکاتی را پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه انجام دهد که ۳ دیدار آن با تیم های عربی است.
کی روش با انتخاب ۳ تیم عربی برای بازی می خواهد بازیکنانش را با سبک بازی تیم های عربی آشنا کند تا بهترین عملکرد را در اولین بازیش در جام جهانی مقابل مراکش داشته باشد.
ترفند کی‌روش برای رویارویی با شیرهای اطلسLOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE
LOVE